ประชาสัมพันธ์

นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด เดินทางไปร่วมงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ อำเภอสอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วันพฤหัสบดี ที่ 21
22 Hits 0 Ratings 02 มิถุนายน 2015, 00.00
นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด เดินทางไปร่วมงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
505 Hits 0 Ratings 29 เมษายน 2015, 00.00
นายตระกูล  วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด เดินทางไปร่วมงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ อำเภอบ่อไร่
227 Hits 0 Ratings 08 เมษายน 2015, 09.34

[ดูทั้งหมด]

กิจกรรม

ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี มีผลงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายจากคนใ
ปีงบประมาณ 2554
ความเป็นมา "วัฒนธรรมองค์กรอัยการ" ความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กรอัยการ โดยวัฒนธรรมองค์กรเ
ปีงบประมาณ 2553

[ดูทั้งหมด]

บทความ

บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด-
23 กุมภาพันธ์ 2011, 16.37 3065 Hits 0 Ratings

[ดูทั้งหมด]

ข่าวกิจกรรม สคช.

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ  อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่  21 พฤษภาคม 2558 และ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด
02 มิถุนายน 2015, 00.00
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด
29 เมษายน 2015, 00.00
 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ อำเภอบ่อไร และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 27 และ 28 มีนาคม 2558
นายตระกูล  วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด นายไพศาล หิรัญสาลี ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะฯ
08 เมษายน 2015, 09.34
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เกษตรกรไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
04 ธันวาคม 2014, 09.46

บริการถาม-ตอบกฎหมาย

อัยการช่วยได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณอยู่ที่นี่ Home