ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
961 Hits 0 Ratings 09 กุมภาพันธ์ 2015, 00.00
แผนปฏิบัติการงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเแผนปฏิบัติการงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
1827 Hits 0 Ratings 02 ตุลาคม 2014, 14.04
ดาวน์โหลดเอกสาร การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 1. รายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 2.
3119 Hits 0 Ratings 09 กันยายน 2014, 10.59

[ดูทั้งหมด]

กิจกรรม

ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี มีผลงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายจากคนใ
ปีงบประมาณ 2554
ความเป็นมา "วัฒนธรรมองค์กรอัยการ" ความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กรอัยการ โดยวัฒนธรรมองค์กรเ
ปีงบประมาณ 2553

[ดูทั้งหมด]

บทความ

บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด-
23 กุมภาพันธ์ 2011, 16.37 3170 Hits 0 Ratings

[ดูทั้งหมด]

กิจกรรม : โครงการพระราชทานความช่วเยหลือแก่ราษฎร

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนากิจ ผู้ตรวจการอัยการ
14 กรกฏาคม 2015, 15.37
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย และ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558
นายชาญวิทย์  เจริญพจน์ รองอัยการสูงสุด และนายนิตสิต  ระเบียบธรรม อธิบดีอัยการ
22 มิถุนายน 2015, 10.57
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ  อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่  21 พฤษภาคม 2558 และ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด
02 มิถุนายน 2015, 00.00
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณ ผู้ตรวจการอัยการ พร้อมคณะฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุด
29 เมษายน 2015, 00.00

บริการถาม-ตอบกฎหมาย

อัยการช่วยได้

ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณอยู่ที่นี่ Home